voorzitterschap Centrummanagement

voorzitterschap Centrummanagement

 

Nieuwe voorzitter Centrummanagement Hoogeveen

Per 12 maart 2020 is de heer Jan Stam benoemd tot voorzitter van Stichting Centrummanagement Hoogeveen. Jan Stam heeft jarenlang gewerkt als lid van bestuur & directie van verzekeringsmaatschappij TVM. Daarnaast heeft hij landelijk zitting gehad in diverse besturen van organisaties op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid. Dichter bij huis is hij onder meer voorzitter geweest van voetbalvereniging HZVV en de businessclub HZVV Onderneemt. De afgelopen tijd heeft Jan zich verdiept in de thema’s die spelen in het centrum en de kansen en uitdagingen die er zijn, een nieuwe wereld voor hem maar passend bij de rol van een onafhankelijk voorzitter. Het bestuur is verheugd dat Jan daarna vol enthousiasme het voorzitterschap heeft aanvaard.

Verder hebben er wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Roeland Hup, Arie Veldman, Rolf de Gier, Pieter Bas Rebers en Berry Beuker zijn afgetreden. Jan-Mark Dierckxsens en Albert Jan Vos zijn toegetreden tot het bestuur waarin ook Heinri Schonewille en Janny Schenkel zitting hebben. Roeland Hup en Ewout Klok zullen tijdelijk als adviseur van het bestuur fungeren.

De afgelopen maanden is door veel betrokkenen actief en constructief samengewerkt om te komen tot een toekomstbestendig centrummanagement. Twaalf jaar geleden is de Stichting Centrummanagement Hoogeveen opgericht, als samenwerkingsverband van retailers, horeca, markt en cultuursector. Hoogeveen was de eerste gemeente in Nederland waar een BIZ werd ingevoerd. In die twaalf jaar is heel veel bereikt. Maar de veranderingen in de retail zijn groot, de uitdagingen waar een stadscentrum mee te maken heeft, zijn enorm. Doorontwikkeling van het centrummanagement is daarom noodzakelijk. Een werkgroep is in het najaar van 2019 aan de slag gegaan om te komen tot vernieuwing in de werkwijze. De uitkomsten van dit traject zijn nu het startpunt voor de verdere ontwikkelingen.

In een speciale bestuursvergadering zijn de aftredende bestuursleden uitgezwaaid, onder dankzegging voor hun verdiensten de afgelopen jaren voor het centrum van Hoogeveen. Hun betrokkenheid, kennis en kunde gaan zeker niet verloren en vormen het fundament van waaruit verder gebouwd wordt.

 

Namens het bestuur van Stichting Centrummanagement Hoogeveen,

Jan Stam, voorzitter, (06) 53165617

Janny Schenkel, secretaris, (06) 25386851