Berichtgeving voorzitterschap Centrummanagement

Berichtgeving voorzitterschap Centrummanagement

Het bestuur van Stichting Centrummanagement heeft kennisgenomen van de berichtgeving in het Dagblad van het Noorden d.d. 26 november 2019 over de reactie van enkele ondernemers op de benoeming van onze nieuwe voorzitter. Deze ondernemers hebben hun ongenoegen daarover zondag 24 november 2019 schriftelijk kenbaar gemaakt bij het bestuur.

De afgelopen maanden is meermalen met deze beide ondernemers gesproken over de toekomst van het Centrummanagement in Hoogeveen. Dat gesprek was nog gaande. Echter, het is een verantwoordelijkheid van het bestuur om te zorgen dat continuïteit gewaarborgd is en dat alle belanghebbenden inbreng hebben. De benoeming van de voorzitter is, juist met het oog op mogelijke veranderingen in de toekomst, voor een periode van vooreerst een jaar. Het bestuur vindt het teleurstellend dat, waar een constructieve dialoog gaande is, er op deze manier een andere vorm van communicatie wordt ingezet. Het bestuur van Stichting Centrummanagement staat zoals altijd, open voor elk gesprek met elke belanghebbende maar zal niet via de pers communiceren.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij Leo Hoksbergen, centrummanager.