Meerjarenplannen Centrummanagement Ondernemersfonds

Meerjarenplannen Centrummanagement Ondernemersfonds

De stemronde voor voortzetting van het ondernemersfonds van het centrum van Hoogeveen is van start gegaan! Breng allemaal uw positieve stem uit om de activiteiten in het centrum ook voor de komende jaren veilig te stellen! Hier kunt u het meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting 2015-2019 downloaden van de Stichting Centrummanagement Hoogeveen.