Werkgroep Beheer – KVO

In de werkgroep Beheer – KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) overleggen ondernemers periodiek met de gemeente over de veiligheid en het beheer van het centrum.Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn het vervangen van afvalbakken of de aanpak van winkelcriminaliteit. Twee keer per jaar wordt een ‘centrumschouw’ georganiseerd, waarbij een groep ondernemers samen met de gemeente door het centrum loopt en allerlei knelpunten op een rij worden gezet die moeten worden opgelost. De centrummanager is voorzitter van de werkgroep en overlegt met de gemeente en politie over de oplossing van deze knelpunten.

In deze werkgroep hebben (naast vertegenwoordigers van gemeente, politie, brandweer en CCV) de volgende ondernemers zitting:

 

Michiel Lugtenberg – Hema
Arie Veldman – Veldman Mode (namens Winkelhart)
Henk Vermeulen – namens Winkelhart
Jan Sieders – Jumbo
Rinie Bos – namens de markt
John Harold Smit – namens Winkelhart
vacant – centrummanager (voorzitter)

 

Jaarplanning 2020: in voorbereiding