Werkgroep Evenementen, Promotie en Marketing

In de werkgroep Evenementen, Promotie en Marketing hebben ondernemers uit het hele centrum zitting. In de werkgroep wordt gemiddeld eens per twee maanden doorgesproken over de vraag hoe het centrum van Hoogeveen beter op de kaart kan worden gezet. De werkgroep wordt voorgezeten door de centrummanager en heeft de volgende taken:

  • De werkgroep adviseert de gemeente over alle activiteiten en evenementen waarvoor door anderen bij de gemeente een vergunning wordt aangevraagd.
  • Daarnaast initieert en coördineert de werkgroep een aantal grote evenementen in het centrum van Hoogeveen.
  • Tenslotte wil de werkgroep initiatieven van andere partijen die het hele centrum ten goede komen voor zover mogelijk ondersteunen of aanjagen.

In deze werkgroep hebben de volgende ondernemers zitting:

Ap Bos – Appie Happie, namens de Markt
Heinri Schonewille – La Brochette (namens Winkelhart)
John Harold Smit – De Lekkernij (namens Winkelhart)
Janny Schenkel – Livera (namens Winkelhart)
Annet Plaizier – Bakken met Plaizier
Rink de Klerck – Iris Optiek
Gelko Groote – Schippershuus (namens horeca)

Jan Mark Dierxckens – Dierxckens Mannenmode

Albert Jan Vos – horeca

Rudie Reinders – De Tamboer (namens culturele instellingen)

Iris Maes – Marketing Hoogeveen
vacant – Centrummanager (voorzitter)
Daphne van der Wilt – Activiteitencoördinator

Jaarplanning vergadering werkgroep 2020: in voorbereiding