Werkgroep Ontwikkeling Stadscentrum

In de werkgroep Ontwikkeling Stadscentrum overleggen ondernemers periodiek met de gemeente over de versterking van het winkelaanbod en de invulling van leegstaande panden in het centrum van Hoogeveen. De leegstand wordt periodiek in kaart gebracht en acties worden afgesproken hoe in samenwerking met vastgoedeigenaren tot invulling gekomen kan worden. De centrummanager zit de werkgroep voor.

In de werkgroep hebben de volgende ondernemers zitting:

 

Christian Kalf – Patent Woman
Rob Tolman – Gemeente Hoogeveen
Piet Baard – eigenaar diverse panden
Gert Bolkestein – Gemeente Hoogeveen
Leo Hoksbergen – centrummanager
Kees Raven – voorzitter CM
Ciska Snel – Alfacollege
Fabian Jonkmans – Bouwfonds
Wim van Zuiden/Hennie Jager – Winkelhart
Roeland Hup – Winkelhart
John Harold Smit – Winkelhart
Heinri Schonewille – Winkelhart

 

Jaarplanning 2018 werkgroep: 26 maart 10.30 uur, 23 april 19.00 uur, 7 mei 9.30 uur, 28 mei 9.30 uur, 17 september 11.00 uur, 1 oktober 13.00 uur, 5 november  11.00 uur