Werkwijze

Om het centrum van Hoogeveen aantrekkelijker te maken voor de Hoogeveense consument, de bezoeker uit de regio en de toerist, worden door de stichting langs drie lijnen acties ondernomen:

 

  1. Een professionele promotie van het centrum door het organiseren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen;
  2. Het maken van goede afspraken met de gemeente over beleid wat de ondernemers in het centrum direct aangaat, zoals een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen, een aantrekkelijk terrassenbeleid, versterking van het winkelaanbod, enz. Ook heeft de stichting in een vroeg stadium een belangrijke adviesrol aan de gemeente over grote bouwprojecten in het centrum.
  3. Het aanpakken van concrete knelpunten in het centrum en het samen met de gemeente zorg dragen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk centrum.

 

In drie ondernemerswerkgroepen worden bovenstaande acties besproken en door de centrummanager van de Stichting verder uitgezet. Naast de drie werkgroepen heeft de stichting ook een algemeen bestuur.

Dit algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Jan R. Stam – onafhankelijk voorzitter
Janny Schenkel  Livera  – secretaris
Rick Greving Greving Opticien – penningmeester, KVO
Heinri Schonewille Marron / La Brochette – stadsontwikkeling
Jan Mark Dierckxsens Dierckxsens mannenmode – marketing
Albert Jan Vos Luxor – evenementen

Ewout Klok en Roeland Hup ondersteunen het bestuur als adviseurs.

Het algemeen bestuur vergadert periodiek over de voortgang op de diverse portefeuilles. Ook vindt elk kwartaal bestuurlijk overleg plaats tussen het stichtingsbestuur en het College van B&W van de gemeente Hoogeveen over de ontwikkelingen in het centrum. Via deze link is het organisatieschema van de stichting te downloaden.