Werkwijze

Om het centrum van Hoogeveen aantrekkelijker te maken voor de Hoogeveense consument, de bezoeker uit de regio en de toerist, worden door de stichting langs drie lijnen acties ondernomen:

 

  1. Een professionele promotie van het centrum door het organiseren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen;
  2. Het maken van goede afspraken met de gemeente over beleid wat de ondernemers in het centrum direct aangaat, zoals een goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen, een aantrekkelijk terrassenbeleid, versterking van het winkelaanbod, enz. Ook heeft de stichting in een vroeg stadium een belangrijke adviesrol aan de gemeente over grote bouwprojecten in het centrum.
  3. Het aanpakken van concrete knelpunten in het centrum en het samen met de gemeente zorg dragen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk centrum.

 

In drie ondernemerswerkgroepen worden bovenstaande acties besproken en door de centrummanager van de Stichting verder uitgezet. Naast de drie werkgroepen heeft de stichting ook een algemeen bestuur.

Dit algemeen bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

vacature – onafhankelijk voorzitter
Roeland Hup Hema  – waarnemend voorzitter (tijdelijk)
Arie Veldman Veldman Mode – namens ov Winkelhart
Rick Greving Greving Opticien – namens ov Winkelhart
Janny Schenkel Livera – namens ov Winkelhart
Heinri Schonewille Marron – namens de horeca
Rolf de Gier De Gier bloemen – namens de markt
Pieter Bas Rebers De Tamboer – namens de culturele instellingen
Berry Beuker TROP – namens de toeristische instellingen

 

Het algemeen bestuur vergadert periodiek over de voortgang op hoofdlijnen. Ook vindt elk kwartaal bestuurlijk overleg plaats tussen het stichtingsbestuur en het College van B&W van de gemeente Hoogeveen over de ontwikkelingen in het centrum. Via deze link is het organisatieschema van de stichting te downloaden.